İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

Duyurular

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Başlıyor
2963 Okunma
C  Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi için ön kayıtlar 20 Mayıs 2015'ten itibaren...
28/04/2015

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

28/04/2015 16:55:06 - 25/04/2016 16:55:06 - 1681 Okunma

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

27 Kasım 2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına katılacak olan adayları konuyla ilgili bilgilendirerek sınava hazırlamaktır.

KATILIMCI PROFİLİ:

Mühendis, mimar, teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları eğitime katılabileceklerdir.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİKLERİ:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkileri onaylanmış eğitmenlerdir.

BELGE:

Eğitimi tamamlayan adaylara, Kırklareli Üniversitesi tarafından eğitim katılım belgesi verilecektir. Bu belgeler eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç (10) on gün içerisinde Bakanlığa gönderilir. Eğitim katılım belgesi Bakanlığa gönderilmeyen adaylar sınava katılamaz.

SINAV:

Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır ya da yaptırılır. Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır. Adayların C sınıfı İş Güvenliği uzmanlık sertifikası alabilmeleri için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılacak merkezi sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

EĞİTİM PROĞRAMI:

Eğitim programı 180 saat teorik, 40 saat uygulamalı olup toplam 220 saattir.

UZAKTAN EĞİTİM:

Başvuru sahipleri, 180 saatlik teorik eğitimin ilk 90 saati internet üzerinden öncelikli olarak alacak ve bu eğitimin %10'u (9 saati) eşzamanlı olarak internet üzerinden yapılacaktır. Uzaktan eğitime katılım zorunludur.

ÖRGÜN EĞİTİM:

Örgün eğitimler, Kırklareli Üniversitesi Karahıdır Yerleşkesinde bulunan KLÜ-SEM İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu’nda verilecektir. Uzaktan eğitimin tamamlanmasının ardından adaylar günde maksimum 6 saat olmak üzere 90 saatlik örgün eğitime katılacaklardır. Dersler sabah 15.00 - 21.00 saatleri arası  yapılacaktır. Her bir ders saati 45 dakika olup 15 dakikalık aralar verilecektir. Örgün eğitime katılım zorunludur.

KURS ÜCRETLERİ:

Eğitim Ücreti : 2.000,00 TL (Ücretlerimize K.D.V. dahildir.)

güvenliği uzmanlığı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.